Voor Aldi plaatsen wij over gans België veiligheidsballustrades tegen dakrandgevaar. Valbescherming ter hoogte van de dakrand is een must bij het reinigen van zonnepanelen. HWV Facilities plaats valbeveiliging rond zonnepanelen op daken zodoende er veilig kan gewerkt worden op het dak. Om een veilige toegang op het dak te bekomen koos Aldi voor een kwaliteits kooiladder in aluminum voorzien van inklimgevaar. Snel en vakkundig worden de filialen van Aldi beschermd tegen de risico’s bij werken op hoogte.

Jaarlijkse keuring en onderhoud van valbeveiliging is wettelijk verplicht.

Door daken of andere werkplekken waar gewerkt wordt op hoogte volledig veilig in te richten met permanente of mobiele valbeveiliging is voldaan aan alle wettelijke regels. De Fabrikant van onder andere EN-795, EN-353 of EN-517 gecertificeerde producten schrijft jaarlijkse controle en onderhoud voor en bepaald tevens de frequentie en voorschriften daarvan. De voorschriften, controle en het onderhoud uitvoeren volgens opgave van de fabrikant is door de wetgever verplicht.

Keuringsplicht valbeveiliging van levenslijnen en ankerpunten

Alle klim- en valbeveiligingssystemen dienen ten minste één keer per twaalf maanden aan de keuringsplicht en het onderhoud te voldoen en na elke val. Dit is niet vrijblijvend en wordt door de wetgever verplicht vanuit de EN-365:2004. Indien een toezichthouder of inspecteur daar om vraagt, bent u te allen tijde verplicht inzicht te geven in de keuringsregistratie. Als bewijs worden inspectierapporten opgemaakt van elk systeem en bij goedkeuring levert HWV tevens een certificaat voor de vastlegging daarvan. Elk goedgekeurd product of systeem wordt tevens voorzien van een keuringssticker.

Heeft keuren en onderhoud wel zin?

Mocht de staat van de permanente of mobiele valbeveiliging slecht zijn, of zich een incident voordoen, en de keuring en het onderhoud zijn niet minimaal één keer per 12 maanden uitgevoerd, dan is de gebouweigenaar, -beheerder of werkgever aansprakelijk. Zorgvuldig onderhoud en deskundige inspectie voorkomen onveilige situaties en reduceren de aansprakelijkheid.

Deskundig keuren van valbeveiliging

De fabrikant en de EN-365:2004 stellen eisen aan de jaarlijkse inspectie van de systemen, het kwaliteitsniveau van de keurmeester en de vastlegging van de keuring. Keurmeesters van HWV zijn bekend met de geldende EN-normeringen en de specifieke keuringspunten van ankerpunten, lijnsystemen, hekwerken. Rekening houdend dat enkel het door HWV geleverd en geplaatst materiaal kan gekeurd worden 1 jaar na indienstelling.

Om een goede en volledige inspectie te garanderen is het kennisniveau van keurmeesters van groot en essentieel belang. Ten slotte dienen de permanente of mobiele valbeveiligingen de gebruiker te beschermen tegen vallen van hoogte en vertrouwen zij op een betrouwbare werking en de jaarlijkse controle.

Onderhoud en inspectie van valbeveiliging

HWV Facilities zorgt voor een correcte en planmatige uitvoering van het Service & Onderhoud en neemt deze verplichting graag uit uw handen. Zo verzekeren wij dat uw levenslijnen, hekwerk, ankerpunten of andere door ons geleverde materialen waarvoor wij bevoegd zijn tot keuring aantoonbaar op tijd worden gekeurd, onderhouden en indien nodig hersteld. Onze Service & Onderhoudsafdeling biedt :

■ Keuring permanente- en mobiele valbeveiliging; ■ Keuring toegangstrappen en (kooi-)ladders;

■ Onderhoud en reparatie van alle merken valbeveiliging; ■ Deskundige en snelle service;

■ Hoogwaardig advies- en serviceniveau; ■ Snelle reactietijden;

■ Eenvoudige en uitgebreide onderhoudscontracten; ■ Verlenging van de garantieperiode;

■ Vervanging van de benodigde onderdelen; ■ Trekproeven om deugdelijkheid bevestiging te controleren;

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op de 0032 51 31 56 96 of via info@valbeveiligingen.be

 

 


Indien u werken uitvoert op meer dan 2,5 meter hoogte dan is valbeveiliging verplicht. Echter zijn er risico volle omstandigheden bij werken lager dan 2,5 meter dan dient men als opdrachtgever hiervoor ook de gepaste valbeveiliging aan te bieden die uiteraard specifiek geschikt is voor werken op lage hoogte. Een voorbeeld van valbeveiliging voor werken is de mobile grabber. Meer info hieromtrent vindt u op https://hwvfacilities.com/valbeveiliging/tijdelijke-valbeveiliging

Welk soort valbeveiliging kiezen?

1. Collectieve valbeveiliging

Is er een mogelijkheid om collectief te beveiligingen, dan bent u als opdrachtgever dit verplicht te doen. Pas wanneer er geen collectieve valbeveiliging kan geplaatst worden wegens technische redenen dan kunt u persoonlijke valbeveiliging voorzien. De ideale valbeveiliging op daken is dus een collectieve valbeveiliging onder de vorm van een borstwering van minimum een 1,20 meter hoogte rondom de volledige dakrand, en rondom koepels of lichtstraten.

Welke voordelen heeft collectieve valbeveiliging ten opzichte van individuele valbeveiliging?

Met collectieve valbeveiliging kunt u een onbeperkt aantal medewerkers op een dak laten werken zonder bijkomende veiligheidsmaatregelen of instructies omtrent valbeveiliging. Hekwerk, borstwering of veiligheidsballustrades dienen ook niet jaarlijks gekeurd te worden terwijl levenslijnen en hekwerk wel jaarlijks dienen gekeurd en nagezien te worden. Ook de levensduur van vrij opgelegd hekwerk op daken is veel langer dan deze van een levenslijn. De kostprijs van  borstwering of hekwerk ligt echter wel een stuk hoger dan de aankoop een levenslijn. Wel heb je als voordeel géén perforaties in het platte dak of extra bijkomende belasting op het dak door zware dode gewichten. Met de jaarlijkse keuring en het onderhoud van levenslijnen is de meerprijs van hekwerk na 5 jaar break even ten opzichte van een veiligheidsballustrade op het dak.

2. Individuele valbeveiliging

Tevens dient een onderscheid gemaakt te worden van het soort werkzaamheid. Gaat het om een kleine interventie dan kan tijdelijke valbeveiliging het meest geschikt zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het dichten van een daklek als kleine interventie bij werken op hoogte. Gebeuren er periodieke onderhouden dan is permanente valbeveiliging een betere oplossing.

Op bepaalde moeilijk bereikbare plaatsen is collectieve valbeveiliging niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld kerktorens of silo’s, dan kunnen ankerpunten of levenslijnen beter gekend onder kabelsystemen met loopwagens een beter alternatief zijn om veilig te werken op hoogte. Dit steeds in combinatie met de geschikte pbms. Hou rekening dat deze valbeveiliging jaarlijks dient gekeurd te worden. U bent als opdrachtgever ook verantwoordelijk voor de goede uitleg omtrent het gebruik van deze valbeveiliging. Op voorhand dient u de nodige instructies en de geschikte pbms aan uw medewerkers mee te geven. Deze pbms dienen uiteraard ook jaarlijks gekeurd te worden.

Veilig werken op hoogte en daken start met een veilige toegang naar het dak of het werkplatform. Bij werken op hoogte meer dan 2,5 meter hoog raden wij het gebruik van de ladder ten stelligste af. Is er een mogelijkheid tot het gebruik van een gekeurde steiger of hoogtewerker dan is dit een beter alternatief. Om veilig zich op het dak te begeven raden wij aan om een genormeerde kooiladder te installeren. Een uitloop op het dak met een zelfsluitend poortje maak de toegang op het dak nog veiliger.

Wie wordt verantwoordelijk gesteld bij een ongeval tijdens werken op hoogte?

In eerste plaats is de bestuurder van de uitvoerende firma verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zijn medewerkers. Echter bent u aangestelde of eigenaar van het gebouw of bedrijf waar het ongeval gebeurde, dan bent u wel verantwoordelijk voor de staat van het gebouw of dak. Het gebouw of dak mogen namelijk geen onveilige situaties opleveren. Is er al dan niet valbeveiliging aanwezig dan is de eigenaar, aangestelde of gebouwenbeheerder zo wie zo aansprakelijk en dienen deze partijen er juist toe te zien dat de valbeveiliging die aanwezig is correct wordt gebruikt. Jaarlijks dient valbeveiliging zoals onder andere levenslijnen en ankerpunten gecontroleerd en gekeurd te worden. HWV Facilities inspecteert, keurt en onderhoud levenslijnen en ankerpunten voor haar klanten. Meer info omtrent het onderhoud en keuren van valbeveiliging vindt u terug op https://www.valbeveiligingen.be/is-keuring-van-valbeveiliging-verplicht/

Welke maatregelen op voorhand kunt u alvast nemen bij werken op hoogte?

Naast de gekende dakvergunningen en vergunningen voor werken op hoogte raden wij aan om bij werkzaamheden op uw site of gebouw op voorhand een risico- inventarisatie en evaluatie op te maken omtrent de werkzaamheden. Overloop deze risico-inventarisatie en evaluatie met het uitvoerend persoon voor aanvang der werken. Het gezamelijk overlopen van de LMRA op de werf is een must.

Valbeveiliging is daarom enkel doeltreffend wanneer boven vermelde zaken gerespecteerd worden.

Tip van HWV Facilities bij veilig werken op hoogte.

Als leidraad nemen wij met HWV Facilities de 2 meter gevaren zone in acht voor werken op platte daken. Zonder valbeveiliging is het verboden ter hoogte van de dakrand en lichtstraten of lichtkoepels zich te begeven zonder bijkomende valbeveiliging in deze 2 meter zone. Is het dak voorzien van collectieve valbeveiliging zoals vrij opgelegd hekwerk, balustrades of eventueel bijkomend met anti doorvalnetten, dan mogen onze eigen uitvoerders zich vrij zonder harnas of bijkomende valbeveiliging op het dak zich begeven. HWV Facilities raadt altijd aan om minimum met 2 mensen op een dak aanwezig te zijn en nooit alleen.

Bent u op zoek naar geschikte valbeveiliging voor uw daken en gebouwen of machines en ziet u niet onmiddellijke welke oplossing voor u het best zou zijn, contacteer ons nader. Aan de hand van de terugverdientijd, de meest interessante technisch veilige oplossingen stellen we voor u de meest geschikte valbeveiliging voor.

Aan de hand van een voorafgaande analyse worden alle gevaren in kaart gebracht. Voor ieder gevaar wordt een passende valbeveiliging voorgesteld.

 

Momenteel loont het de moeite om uw industrieel dak of gevel te vernieuwen met sandwichpanelen. De verwijdering van asbest daken en bijkomend isoleren onder bepaalde voorwaarden loont nu de moeite in Vlaanderen. Ontdek op de website van de Vlaamse overheid welke premies voor uw asbest dakrenovatie van toepassing zijn.

HWV Facilities is erkend plaatser van Kingspan dakpanelen en Joris Ide ecopanelen of sandwichpanelen. Daarnaast plaatsen wij metalen dakplaten en dakpanelen op industriële daken.

Denkt u aan het plaatsen van zonnepanelen op uw industrie dak? Zie eerst even na of de ondergrond en structuur dit toelaat. Wij analyseren uw industrieel dak en bieden gratis een offerte voor de verwijdering van de asbest of eternit golfplaten.

Wist u dat u ook zonnepanelen kunt plaatsen zonder bijkomend gewicht op uw hellend of platdak? Meer info vindt u terug op de pagina zonnepanelen plaatsen zonder gewichten. De pv zonnepanelen worden nl. geplaatst op een aluminium structuur die bevestigd is met gecertificeerde dakankers of solarfix genoemd. Voor België is HWV Facilities de verdeler van de solarfix die compatibel is met de Avasco onderstructuur.

HWV Facilities maakt naast kooiladders in aluminium op maat ook kooiladders en bordessen in kunststof. Voor de voedingsindustrie worden naast inox bordessen en vloeren in RVS vaak gebruik gemaakt van kunststof looppaden en vloeren om het gewicht te beperken. Onze GVK kunststof looppaden op daken zijn optioneel voorzien van een anti- slipbaar, borstwering of levenslijn. (meer…)

Wat betekent de Norm EN 795:2012 in valbeveiliging? Bescherming tegen vallen en uitglijden conform CEN EN 795:2012. Werken op hoogte zonder risico’s.

Deze EN795 vervangt de normering uit 1996. Alle valbeveiliging valt onder de NEN-EN 795-norm. Dit is een Europese norm, die in België van toepassing is. Deze norm voor valbeveiliging omvat alle persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Hierin zijn alle verankeringsvoorzieningen, eisen en beproeving mee in opgenomen.

Zes onderliggende types in valbeveiliging

De Europese normering EN 795 norm is onderverdeeld in zes types

 

  • EN 795 A voor enkele ankerpunten voor platte en hellende daken (10 kN)
  • EN 795 A2 voor enkele ankerpunten voor hellende daken (10 kN)
  • EN 795 B tijdelijke verankeringsvoorzieningen (12 kN)
  • EN 795 C permanente lijnsystemen
  • EN 795 D horizontale railsystemen
  • EN 795 E doodgewicht anker

 

Alle ankerpunten die vallen onder de klassen A, B, D en E voldoen volledig aan alle eisen voor de PBM-richtlijn 89/686.

 

Wat betekent een type goedkeuring precies in valbeveiliging
De normering795is een type goedkeuring in de wereld van valbeveiliging. Dit betekent dat onafhankelijke tests door een gecertificeerde keuringsinstantie hebben bewezen dat de valbescherming voldoet aan hetgeen in de norm is gesteld. Zo dient het geïnstalleerde product beschermen tegen valgevaar bij een val van 2,5 meter van een persoon van 100 kilo te kunnen weerstaan. Ook dient de valbeveiligingsoplossing een statische belasting van 1.000 kilo voor een duur van drie minuten volstaan. Deze certificatie goedkeuring heeft alleen betrekking op het product en niet de montagewijze hiervan.

 

Enkel en alleen gecertificeerde valbeveiliging gebruiken of aankopen is een must
Onze valbeveiliging voldoet altijd aan alle de vooropgestelde eisen conform normering. Gratis wordt een technische fiche en certificaat mee geleverd. Zo weet u als klant dat u een veilig product koopt.

Hieronder vindt u een handige lijst met normeringen voor valbescherming.

Algemeen richtlijnen en normering valbeveiliging

EN 363:2018 Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen

EN 364:1992 Beproevingsmethoden

EN 365:2004/AC:2006 Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking

EN 397:2012+A1:2012 Industriële veiligheidshelmen

EN 1868:1997 Lijst van gelijkwaardige termen

Ankerpunten

EN 353-1:2014 +A1:2017 Meelopende valbeveiliger met starre ankerlijn

EN 353-2:2002 Meelopende valbeveiliger met flexibele ankerlijn

EN 795:2012 Verankeringsvoorzieningen

EN 795:2012 Type A Verankeringspunt voor verticale, horizontale en hellende oppervlakken EN 795:2012 Type B Tijdelijke en verplaatsbare verankeringspunten

EN 795:2012 Type C Verankeringspunt uitgerust met horizontale flexibele ankerlijnen

EN 795:2012 Type D Verankeringspunt uitgerust met starre horizontale ankerlijnen

EN 795:2012 Type E Verankering voorzien van een gewicht

Harnassen

EN 361:2002 Harnasgordels

EN 813:2008 Zitgordels

EN 1497:2007 Reddingsgordels

EN 1498:2006 Reddingslussen

Koppelingen

EN 341:2011 Redding- en afdalingsmaterieel

EN 354:2010 Veiligheidslijnen EN 355:2002 Schokdempers

EN 358:2018 Gordels voor werkplekpositionering en verbindingsmiddelen voor gordels

EN 360:2002 Valbeveiligers met automatische lijnspanner

EN 362:2004 Koppelingen

EN 1496:2017 Hijsmiddelen voor redding doeleinden

EN 1891:1998 Kernmanteltouwen met geringe rek 03/2020 OMG64156

Waarom zou u valbeveiliging plaatsen op daken en gebouwen en is valbeveiliging verplicht?

Als erkend plaatser van valbeveiliging, legt HWV Facilities zich voornamelijk toe op het snel en veilig plaatsen van valbeveiliging op daken, gebouwen en machines.

Deze valbeveiliging bestaat voornamelijk uit het plaatsen van ankerpunten, kooiladders, levenslijnen, permanent hekwerk, tijdelijke valbeveiliging en mobiele valbeveiliging. Alles start met een grondige analyse van de risico’s ter plaatse op de werkvloer of op het dak.

Valbeveiliging plaatst u in eerste plaats om valgevaar te voorkomen. Veilig werken op het dak kan door verschillende valbeveiligingssystemen te plaatsen die bescherming bieden tegen valgevaar of werken op hoogte.

HWV Facilities plaatst zowel tijdelijke valbeveiliging als permanente valbescherming.

Voor elk type risico van valgevaar hebben wij de geschikte valbeveiligingsoplossing. Bij werken op hoogte dienen steeds de verplichte maatregelen genomen te worden om valgevaar te beperken. Vanaf 2,5 meter of hoger kunnen bepaalde valbeschermingsmaatregelen getroffen worden.

Ook bij werken op lage hoogte dient u als opdrachtgever, eigenaar of aannemer de nodige valbeveiliging te voorzien.

Bij nieuwbouw worden de valbeveiligingsmaatregelen mee opgenomen worden bij het ontwerp.

Weet dat collectieve valbeveiliging altijd primeert boven individuele valbeveiliging. Onder collectieve beschermingsmaatregelen tegen valgevaar vallen bv. de valbeveiligingsnetten, de borstwering of het hekwerk.

Ook de juiste en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dienen correct afgestemd te worden op de valbeveiliging. Een valstopapparaat beschermd een persoon die bv. van het dak valt zodoende deze niet hard op de grond komt te vallen. Om lichamelijke schade te beperken mogen de krachten niet meer dan 6 kilo newton bedragen. Bij werken op hoogte kan een valdemper in vele gevallen hiervoor een oplossing bieden.

Op daken onderscheiden we twee belangrijke valbeveiligingsmaatregelen

Individuele valbeveiliging of persoonlijke valbeveiliging:

Valbeveiliging waarbij personen persoonlijk beschermd worden tegen valgevaar. Dit kunnen individuele dakankers of ankerpunten zijn waarbij verschillende personen zich kunnen bevestigen. Deze ankerpunten op daken vallen onder de persoonlijke of individuele valbeveiliging. Andere valbeveiliging systemen zijn de levenslijnen of veiligheidsrails op daken, muren of gebouwen. Door middel van een aanlijning op de levenslijn of veiligheidsrail kunnen tot 3 personen zich veilig op het dak begeven.Welke sanering of verwijdering van asbest voert HWV Facilities uit? Ankerpunten en levenslijnen zijn wettelijk verplicht jaarlijks periodiek onderhevig aan controle en keuringen.

Collectieve valbeveiliging:

Onder collectieve valbeveiliging vallen de anti valnetten of borstweringen. Dit hekwerk kan vrij opgelegd met dode gewichten zonder doorboringen geplaatst worden op daken en gebouwen. Hekwerk of borstwering op daken dient niet periodiek gekeurd te worden.

Aan welke verplichte eisen of technische specificaties dient valbeveiliging te voldoen?

Valbeveiliging dient geproduceerd te worden onder de norm EN795:2021 en aan de bijkomende eis van de C EN/TC16415. Controleer steeds of uw aangekocht of geplaatste valbeveiliging hieraan voldoet. Ieder valbeveiligingssysteem dient geleverd te worden met een technische fiche of dossier. Bij levenslijnen is een deflectie berekening noodzakelijk.

Dient valbeveiliging jaarlijks verplicht gekeurd en onderhouden te worden?

Wettelijk gezien dient u onder andere alle pbm’s of persoonlijke beschermingsmiddelen alsook ankerpunten en levenslijnen EN 795 klasse B en D te keuren.

Hoe kan ik checken of mijn dak voldoet aan de nodige valbeveiliging of bescherming tegen valgevaar?

Wij raden u steeds aan om een onafhankelijk dak advies en risico inventaris of veiligheidsevaluatie te laten maken van uw dak, gebouw of machine. HWV Facilities kan u hiermee van dienst zijn bij het beoordelen van het valgevaar of andere risico’s.

Veilig uw asbest dak laten verwijderen in industrie door HWV Facilities nv. Wenst u een asbest dak of een eternit golfplaten dak te vervangen door een geïsoleerd sandwichpanelen dak, dan bent u bij ons aan het juiste adres. 

(meer…)

Trekproeven op bevestigers voor dak ankers en andere toepassingen

Met HWV voeren wij bijkomende trekproeven uit op  individuele ankerpunten om de correcte bevestiging aan te tonen zodoende na te gaan of  deze wel goed vastzitten of verankert zijn in de onderliggende structuur. Ons werkgebied zijn daken, muren en andere constructies waarvan de ondergrond gekend is en een bijkomende trekproef vereist is.

 

Hoe gaan we tewerk tijdens een dak controle of inspectie van de bevestigers, schroeven of dakankerpunten ?

Met behulp van een driehoek kan onder andere tot 500 kg trekkracht verticaal uitgeoefend worden op het dakanker.

Bij een eventuele val wordt het ankerpunt vaak haaks belast waardoor een grotere kracht het ankerpunt belast.

De belasting op de bevestigingsmiddelen die in de constructie zijn aangebracht zijn dus van het grootste belang om deze nadien tijdens een inspectie toer na te zien. Het is beter om tijdens de plaatsing van levenslijnen of ankerpunten bijkomende supplementaire trekproeven uit te voeren en dit op de individuele bevestigingsmiddelen vastgemaakt aan de ondergrond. Iedere ondergrond is namelijk verschillend.

Op een vijftal bevestigingsschroeven of dakanker palen worden dan trekproeven uitgevoerd door een keuringsexpert. De sterke berekening hiervan kan dan rekenkundig worden bepaald.

Telkens wordt hierbij uitgegaan dat de toegepaste anker voldoen aan de sterkte eisen zoals genoemd in de NEN-EN 795. Met ons trekproef toestel kunnen wij tot 50 KN testen. Van M4 tot M12 kunnen bevestigers en schroeven belast worden tijdens een dak inspectie.

Deze trekproeven kunnen ook toegepast worden op dakisolatie schroeven tijdens het mechanisch bevestigen van isolatie of dakdichtingsbanen op een platdak of bv. ook bij andere metalen constructies waarbij de opdrachtgever bijkomend een trekproef op de bevestigers of ankerpunten vraag.

Nadien volgt een verslag met de resultaten hiervan.

 

Vraag onze vrijblijvende offerte aan voor deze inspectie en trekproeven.