TRAININGEN EN OPLEIDINGEN VALBEVEILIGINGEN

Veilig werken op hoogte kan alleen worden bereikt door getrainde en goed opgeleide personen. Hierbij staan niet de middelen maar de gebruiker centraal. HW  is gespecialiseerd in veilig werken op hoogte en kan verschillende opleidingen verzorgen, afgestemd op de gebruiker en de omgeving.

TRAININGEN EN OPLEIDINGEN VALBEVEILIGINGEN

Veilig werken op hoogte kan alleen worden bereikt door getrainde en goed opgeleide personen. Hierbij staan niet de middelen maar de gebruiker centraal. HW  is gespecialiseerd in veilig werken op hoogte en kan verschillende opleidingen verzorgen, afgestemd op de gebruiker en de omgeving.

TRAININGEN EN OPLEIDINGEN VALBEVEILIGING

Trainingen worden samengesteld op basis van de wensen
en behoefte van onze klanten en gegeven door onze erkend partners.

Hierbij houden wij o.a, rekening met:

 • Kennis en ervaring van de trainee
 • De werkzaamheden en werkomstandigheden van de trainee
 • Welke veiligheidsvoorzieningen worden gebruikt
 • Klant en locatie specifieke vereisten
 • Omvang van de groep (maximaal ca. 10 personen bij praktijktraining)
 • Frequentie van uitvoering van werkzaamheden op hoogte van de trainee
 • De trainee ontvangt na afloop van de training, indien deze met goed gevolg is doorlopen, een diploma.

KEURING EN INSPECTIE VALBEVEILIGING

Om de kwaliteit en veiligheid te kunnen blijven garanderen, moeten veiligheidsvoorzieningen periodiek gekeurd worden volgens de geldende normen en wet- en regelgeving. Alle veiligheidsvoorzieningen moeten onderworpen worden aan een periodieke inspectie, volgens de geldende minimale veiligheidsvereisten. HWV bvba kan daarom u ondersteuning bij de keuring en het onderhoud van de veiligheidsvoorzieningen tegen valgevaar.

Algemene verplichtingen valbeveiliging:

Om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te waarborgen, zal de werkgever ervoor zorgen dat veiligheidsvoorzieningen en materialen periodiek worden gekeurd en geïnspecteerd volgens de geldende voorschriften en instructies”.

Specifieke verplichtingen valbeveiliging:

(EN795 en EN365) “Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dienen onderworpen te worden aan een algehele controle waarbij een volledige inspectierapportage wordt vastgelegd en geregistreerd”.

Specialisten kunnen deze inspectie onafhankelijk uitvoeren en uw voorzieningen weer certificeren. Zodat u en uw medewerkers met een gerust hart de voorzieningen veilig kunnen blijven gebruiken

RISICO ANALYSE, INVENTARISATIE EN EVALUATIE VALGEVAAR

Veilig zijn en blijven is voor iedereen van levensbelang. Hierbij zijn wij ons vaak onbewust van de risico’s waaraan wij worden blootgesteld. Risico’s die mogelijk eenvoudig kunnen worden voorkomen.

Veiligheid wordt echter niet simpelweg gerealiseerd door het leveren en/of aanbrengen van valbeveiliging of voorzieningen. Voordat hiertoe wordt overgegaan dient er eerst een goede en heldere risicoanalyse te worden gemaakt van het betreffende object of de locatie. Uiteindelijk zijn er altijd verschillende factoren bepalend voor de al dan niet te kiezen oplossing. Verschillende situaties en omstandigheden die vragen om een specifieke en juiste veilige oplossing. Voor het maken van een goede RI&E worden door HWV bv bestaande locatie specifieke situaties beschreven en beoordeeld.

Denk hierbij aan:

 • Wensen en eisen van onze klant
 • Omgeving en werklocatie
 • De toegang tot de werklocatie
 • Gebruikers (onderhoud) frequentie
 • Locatie specifieke bijzonderheden
 • Etc.

Aan de hand hiervan kunnen aanbevelingen en/of oplossingen worden geëvalueerd en geformuleerd. Een volledige  rapportage, aangevuld met tekeningen en/of foto’s vormen dan een basis voor het plan van aanpak voor onze klant.

PROJECTADVIES VALBEVEILIGING

Veiligheid is een continu proces van dag tot dag. Afhankelijk van de werkomstandigheid en situatie variëren de risico’s waaraan personen worden blootgesteld. Deze variatie zorgt ervoor dat er geen standaard oplossing is voor alle situaties voor het veilig werken op hoogte. Vallen van hoogte; al jaren risico en gevaar nummer 1 in Europa binnen de beroepsbevolking.

Op basis van onze kennis en ervaring ondersteunen en begeleiden wij onze klanten. Wij adviseren en ondersteunen bijvoorbeeld industriële ondernemingen, gemeenten, woningcorporaties, gebouweigenaren en beheerorganisaties bij verschillende vraagstukken op het gebied van valbeveiliging en werkprocedures. Dit kan zijn voor een volledige projectbegeleiding alsook voor een specifieke situatie of locatie. Risico beperking en risico analyse van valgevaar is onze business