UW VEILIGHEID OP HET DAK = ONS VAK
VEILIGE TOEGANG OP HET DAK, DAKRANDBEVEILIGING, LEVENSLIJNEN EN VAST HEKWERK, ANKERPUNTEN

Collectieve valbeveiliging eerst!

Dakrandbeveiliging en doorval bescherming van technische platte daken niet toegankelijk voor het publiek en randbeveiliging van industriële installaties dient u vanaf 2,5 meter hoogte te beveiligen tegen valgevaar.

 • Vaste of zelfdragende dakrandbeveiliging
 • Conform de norm EN ISO 14122-3
 • Eenvoud en snelheid van montage
 • Geschikt voor alle mogelijke platte daken
 • Géén jaarlijkse keuring nodig

UW VEILIGHEID OP HET DAK = ONS VAK
VEILIGE TOEGANG OP HET DAK, DAKRANDBEVEILIGING, LEVENSLIJNEN EN VAST HEKWERK, ANKERPUNTEN

Collectieve valbeveiliging eerst!

Dakrandbeveiliging en doorval bescherming van technische platte daken niet toegankelijk voor het publiek en randbeveiliging van industriële installaties dient u vanaf 2,5 meter hoogte te beveiligen tegen valgevaar.

 • Vaste of zelfdragende dakrandbeveiliging
 • Conform de norm EN ISO 14122-3
 • Eenvoud en snelheid van montage
 • Geschikt voor alle mogelijke platte daken
 • Géén jaarlijkse keuring nodig

Wat dient u te weten over de wetgeving valbeveiliging werken op hoogte?

Het vallen van hoogte is een belangrijk risico op alle  gebouwen.
“De werkgever is daarom verplicht maatregelen te nemen om de risico’s op ongevallen te voorkomen en bij voorkeur te kiezen voor collectieve beveiliging boven individuele beveiliging.” (KB 31/08/05 art. 6 §4)

 • “De werkgever treft, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, de nodige materiële en organisatorische maatregelen opdat de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte die ter beschikking van de werknemers worden gesteld geschikt zijn voor het uit te voeren werk zodat het welzijn van de werknemers bij het gebruik van deze middelen wordt verzekerd.” (KB 31/08/05 art. 5)
 • ”De werkgever zorgt er voor dat de uitvoering van de werkzaamheden onder passende ergonomische omstandigheden gebeurt van op een daartoe geschikte werkvloer die zodanig ontworpen, geïnstalleerd en uitgerust is dat de veiligheid wordt gewaarborgd en dat doorgang mogelijk is zonder gevaar.”
  (KB 31/08/05 art. 6 §2)
 • Voor daken en dakterrassen dienen veiligheidsvoorzieningen getroffen te worden tegen het vallen van hoogte conform de volgende normeringen : EN ISO 14122-3, deze norm betreft oa. het beveiligen van platte daken.
 • EN ISO 14122-3, deze norm betreft de beveiliging van industriële installaties, opgenomen in het decreet van september 2004 en eveneens de beveiliging van platte niet publiek toegankelijke daken. Door ze consequent toe te passen, verzekert u zich conform te zijn aan de verplichtingen inzake veiligheid.
 • De reglementering voorziet eveneens de veiligheid van toegangen voor het plaatsen van kooiladders, brugtrappen alsook beveiliging van lichtkoepels en lichtstraten (het vallen door lichtkoepels zijn de belangrijkste oorzaak van arbeidsongevallen op platte daken).

Belangrijke tip inzake preventie valbeveiliging werken op hoogte of op daken

Kunt u in eerste instantie collectief beveiligingen, dan primeert dit boven de individuele valbeveiliging. Weet dat collectief hekwerk niet jaarlijks dient gekeurd te worden. Misschien is de investering een stuk duurder, echter op 7 jaar tijd wint u deze keuringskost uit.

Ook zijn al uw mensen beveiligd op een dak en kunnen ze zich vrij bewegen zonder belemmering van levenslijnen.

Bij individuele valbescherming kunnen meestal slechts 2 personen genieten van de levenslijn of het ankerpunt. Vaak wordt het plaatsen van levenslijnen en ankerpunten toegepast indien collectief beveiligen niet mogelijk is.