De juiste normering valbeveiliging kiezen

Wat betekent de Norm EN 795:2012 in valbeveiliging? Bescherming tegen vallen en uitglijden conform CEN EN 795:2012. Werken op hoogte zonder risico’s.

Deze EN795 vervangt de normering uit 1996. Alle valbeveiliging valt onder de NEN-EN 795-norm. Dit is een Europese norm, die in België van toepassing is. Deze norm voor valbeveiliging omvat alle persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Hierin zijn alle verankeringsvoorzieningen, eisen en beproeving mee in opgenomen.

Zes onderliggende types in valbeveiliging

De Europese normering EN 795 norm is onderverdeeld in zes types

 

  • EN 795 A voor enkele ankerpunten voor platte en hellende daken (10 kN)
  • EN 795 A2 voor enkele ankerpunten voor hellende daken (10 kN)
  • EN 795 B tijdelijke verankeringsvoorzieningen (12 kN)
  • EN 795 C permanente lijnsystemen
  • EN 795 D horizontale railsystemen
  • EN 795 E doodgewicht anker

 

Alle ankerpunten die vallen onder de klassen A, B, D en E voldoen volledig aan alle eisen voor de PBM-richtlijn 89/686.

 

Wat betekent een type goedkeuring precies in valbeveiliging
De normering795is een type goedkeuring in de wereld van valbeveiliging. Dit betekent dat onafhankelijke tests door een gecertificeerde keuringsinstantie hebben bewezen dat de valbescherming voldoet aan hetgeen in de norm is gesteld. Zo dient het geïnstalleerde product beschermen tegen valgevaar bij een val van 2,5 meter van een persoon van 100 kilo te kunnen weerstaan. Ook dient de valbeveiligingsoplossing een statische belasting van 1.000 kilo voor een duur van drie minuten volstaan. Deze certificatie goedkeuring heeft alleen betrekking op het product en niet de montagewijze hiervan.

 

Enkel en alleen gecertificeerde valbeveiliging gebruiken of aankopen is een must
Onze valbeveiliging voldoet altijd aan alle de vooropgestelde eisen conform normering. Gratis wordt een technische fiche en certificaat mee geleverd. Zo weet u als klant dat u een veilig product koopt.

Hieronder vindt u een handige lijst met normeringen voor valbescherming.

Algemeen richtlijnen en normering valbeveiliging

EN 363:2018 Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen

EN 364:1992 Beproevingsmethoden

EN 365:2004/AC:2006 Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking

EN 397:2012+A1:2012 Industriële veiligheidshelmen

EN 1868:1997 Lijst van gelijkwaardige termen

Ankerpunten

EN 353-1:2014 +A1:2017 Meelopende valbeveiliger met starre ankerlijn

EN 353-2:2002 Meelopende valbeveiliger met flexibele ankerlijn

EN 795:2012 Verankeringsvoorzieningen

EN 795:2012 Type A Verankeringspunt voor verticale, horizontale en hellende oppervlakken EN 795:2012 Type B Tijdelijke en verplaatsbare verankeringspunten

EN 795:2012 Type C Verankeringspunt uitgerust met horizontale flexibele ankerlijnen

EN 795:2012 Type D Verankeringspunt uitgerust met starre horizontale ankerlijnen

EN 795:2012 Type E Verankering voorzien van een gewicht

Harnassen

EN 361:2002 Harnasgordels

EN 813:2008 Zitgordels

EN 1497:2007 Reddingsgordels

EN 1498:2006 Reddingslussen

Koppelingen

EN 341:2011 Redding- en afdalingsmaterieel

EN 354:2010 Veiligheidslijnen EN 355:2002 Schokdempers

EN 358:2018 Gordels voor werkplekpositionering en verbindingsmiddelen voor gordels

EN 360:2002 Valbeveiligers met automatische lijnspanner

EN 362:2004 Koppelingen

EN 1496:2017 Hijsmiddelen voor redding doeleinden

EN 1891:1998 Kernmanteltouwen met geringe rek 03/2020 OMG64156