HWV Facilities, de specialist in het plaatsen van valbeveiliging daken, gebouwen en machines

Waarom zou u valbeveiliging plaatsen op daken en gebouwen en is valbeveiliging verplicht?

Als erkend plaatser van valbeveiliging, legt HWV Facilities zich voornamelijk toe op het snel en veilig plaatsen van valbeveiliging op daken, gebouwen en machines.

Deze valbeveiliging bestaat voornamelijk uit het plaatsen van ankerpunten, kooiladders, levenslijnen, permanent hekwerk, tijdelijke valbeveiliging en mobiele valbeveiliging. Alles start met een grondige analyse van de risico’s ter plaatse op de werkvloer of op het dak.

Valbeveiliging plaatst u in eerste plaats om valgevaar te voorkomen. Veilig werken op het dak kan door verschillende valbeveiligingssystemen te plaatsen die bescherming bieden tegen valgevaar of werken op hoogte.

HWV Facilities plaatst zowel tijdelijke valbeveiliging als permanente valbescherming.

Voor elk type risico van valgevaar hebben wij de geschikte valbeveiligingsoplossing. Bij werken op hoogte dienen steeds de verplichte maatregelen genomen te worden om valgevaar te beperken. Vanaf 2,5 meter of hoger kunnen bepaalde valbeschermingsmaatregelen getroffen worden.

Ook bij werken op lage hoogte dient u als opdrachtgever, eigenaar of aannemer de nodige valbeveiliging te voorzien.

Bij nieuwbouw worden de valbeveiligingsmaatregelen mee opgenomen worden bij het ontwerp.

Weet dat collectieve valbeveiliging altijd primeert boven individuele valbeveiliging. Onder collectieve beschermingsmaatregelen tegen valgevaar vallen bv. de valbeveiligingsnetten, de borstwering of het hekwerk.

Ook de juiste en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dienen correct afgestemd te worden op de valbeveiliging. Een valstopapparaat beschermd een persoon die bv. van het dak valt zodoende deze niet hard op de grond komt te vallen. Om lichamelijke schade te beperken mogen de krachten niet meer dan 6 kilo newton bedragen. Bij werken op hoogte kan een valdemper in vele gevallen hiervoor een oplossing bieden.

Op daken onderscheiden we twee belangrijke valbeveiligingsmaatregelen

Individuele valbeveiliging of persoonlijke valbeveiliging:

Valbeveiliging waarbij personen persoonlijk beschermd worden tegen valgevaar. Dit kunnen individuele dakankers of ankerpunten zijn waarbij verschillende personen zich kunnen bevestigen. Deze ankerpunten op daken vallen onder de persoonlijke of individuele valbeveiliging. Andere valbeveiliging systemen zijn de levenslijnen of veiligheidsrails op daken, muren of gebouwen. Door middel van een aanlijning op de levenslijn of veiligheidsrail kunnen tot 3 personen zich veilig op het dak begeven.Welke sanering of verwijdering van asbest voert HWV Facilities uit? Ankerpunten en levenslijnen zijn wettelijk verplicht jaarlijks periodiek onderhevig aan controle en keuringen.

Collectieve valbeveiliging:

Onder collectieve valbeveiliging vallen de anti valnetten of borstweringen. Dit hekwerk kan vrij opgelegd met dode gewichten zonder doorboringen geplaatst worden op daken en gebouwen. Hekwerk of borstwering op daken dient niet periodiek gekeurd te worden.

Aan welke verplichte eisen of technische specificaties dient valbeveiliging te voldoen?

Valbeveiliging dient geproduceerd te worden onder de norm EN795:2021 en aan de bijkomende eis van de C EN/TC16415. Controleer steeds of uw aangekocht of geplaatste valbeveiliging hieraan voldoet. Ieder valbeveiligingssysteem dient geleverd te worden met een technische fiche of dossier. Bij levenslijnen is een deflectie berekening noodzakelijk.

Dient valbeveiliging jaarlijks verplicht gekeurd en onderhouden te worden?

Wettelijk gezien dient u onder andere alle pbm’s of persoonlijke beschermingsmiddelen alsook ankerpunten en levenslijnen EN 795 klasse B en D te keuren.

Hoe kan ik checken of mijn dak voldoet aan de nodige valbeveiliging of bescherming tegen valgevaar?

Wij raden u steeds aan om een onafhankelijk dak advies en risico inventaris of veiligheidsevaluatie te laten maken van uw dak, gebouw of machine. HWV Facilities kan u hiermee van dienst zijn bij het beoordelen van het valgevaar of andere risico’s.