Is valbeveiliging verplicht bij werken op hoogte?


Indien u werken uitvoert op meer dan 2,5 meter hoogte dan is valbeveiliging verplicht. Echter zijn er risico volle omstandigheden bij werken lager dan 2,5 meter dan dient men als opdrachtgever hiervoor ook de gepaste valbeveiliging aan te bieden die uiteraard specifiek geschikt is voor werken op lage hoogte. Een voorbeeld van valbeveiliging voor werken is de mobile grabber. Meer info hieromtrent vindt u op https://hwvfacilities.com/valbeveiliging/tijdelijke-valbeveiliging

Welk soort valbeveiliging kiezen?

1. Collectieve valbeveiliging

Is er een mogelijkheid om collectief te beveiligingen, dan bent u als opdrachtgever dit verplicht te doen. Pas wanneer er geen collectieve valbeveiliging kan geplaatst worden wegens technische redenen dan kunt u persoonlijke valbeveiliging voorzien. De ideale valbeveiliging op daken is dus een collectieve valbeveiliging onder de vorm van een borstwering van minimum een 1,20 meter hoogte rondom de volledige dakrand, en rondom koepels of lichtstraten.

Welke voordelen heeft collectieve valbeveiliging ten opzichte van individuele valbeveiliging?

Met collectieve valbeveiliging kunt u een onbeperkt aantal medewerkers op een dak laten werken zonder bijkomende veiligheidsmaatregelen of instructies omtrent valbeveiliging. Hekwerk, borstwering of veiligheidsballustrades dienen ook niet jaarlijks gekeurd te worden terwijl levenslijnen en hekwerk wel jaarlijks dienen gekeurd en nagezien te worden. Ook de levensduur van vrij opgelegd hekwerk op daken is veel langer dan deze van een levenslijn. De kostprijs van  borstwering of hekwerk ligt echter wel een stuk hoger dan de aankoop een levenslijn. Wel heb je als voordeel géén perforaties in het platte dak of extra bijkomende belasting op het dak door zware dode gewichten. Met de jaarlijkse keuring en het onderhoud van levenslijnen is de meerprijs van hekwerk na 5 jaar break even ten opzichte van een veiligheidsballustrade op het dak.

2. Individuele valbeveiliging

Tevens dient een onderscheid gemaakt te worden van het soort werkzaamheid. Gaat het om een kleine interventie dan kan tijdelijke valbeveiliging het meest geschikt zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het dichten van een daklek als kleine interventie bij werken op hoogte. Gebeuren er periodieke onderhouden dan is permanente valbeveiliging een betere oplossing.

Op bepaalde moeilijk bereikbare plaatsen is collectieve valbeveiliging niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld kerktorens of silo’s, dan kunnen ankerpunten of levenslijnen beter gekend onder kabelsystemen met loopwagens een beter alternatief zijn om veilig te werken op hoogte. Dit steeds in combinatie met de geschikte pbms. Hou rekening dat deze valbeveiliging jaarlijks dient gekeurd te worden. U bent als opdrachtgever ook verantwoordelijk voor de goede uitleg omtrent het gebruik van deze valbeveiliging. Op voorhand dient u de nodige instructies en de geschikte pbms aan uw medewerkers mee te geven. Deze pbms dienen uiteraard ook jaarlijks gekeurd te worden.

Veilig werken op hoogte en daken start met een veilige toegang naar het dak of het werkplatform. Bij werken op hoogte meer dan 2,5 meter hoog raden wij het gebruik van de ladder ten stelligste af. Is er een mogelijkheid tot het gebruik van een gekeurde steiger of hoogtewerker dan is dit een beter alternatief. Om veilig zich op het dak te begeven raden wij aan om een genormeerde kooiladder te installeren. Een uitloop op het dak met een zelfsluitend poortje maak de toegang op het dak nog veiliger.

Wie wordt verantwoordelijk gesteld bij een ongeval tijdens werken op hoogte?

In eerste plaats is de bestuurder van de uitvoerende firma verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zijn medewerkers. Echter bent u aangestelde of eigenaar van het gebouw of bedrijf waar het ongeval gebeurde, dan bent u wel verantwoordelijk voor de staat van het gebouw of dak. Het gebouw of dak mogen namelijk geen onveilige situaties opleveren. Is er al dan niet valbeveiliging aanwezig dan is de eigenaar, aangestelde of gebouwenbeheerder zo wie zo aansprakelijk en dienen deze partijen er juist toe te zien dat de valbeveiliging die aanwezig is correct wordt gebruikt. Jaarlijks dient valbeveiliging zoals onder andere levenslijnen en ankerpunten gecontroleerd en gekeurd te worden. HWV Facilities inspecteert, keurt en onderhoud levenslijnen en ankerpunten voor haar klanten. Meer info omtrent het onderhoud en keuren van valbeveiliging vindt u terug op https://www.valbeveiligingen.be/is-keuring-van-valbeveiliging-verplicht/

Welke maatregelen op voorhand kunt u alvast nemen bij werken op hoogte?

Naast de gekende dakvergunningen en vergunningen voor werken op hoogte raden wij aan om bij werkzaamheden op uw site of gebouw op voorhand een risico- inventarisatie en evaluatie op te maken omtrent de werkzaamheden. Overloop deze risico-inventarisatie en evaluatie met het uitvoerend persoon voor aanvang der werken. Het gezamelijk overlopen van de LMRA op de werf is een must.

Valbeveiliging is daarom enkel doeltreffend wanneer boven vermelde zaken gerespecteerd worden.

Tip van HWV Facilities bij veilig werken op hoogte.

Als leidraad nemen wij met HWV Facilities de 2 meter gevaren zone in acht voor werken op platte daken. Zonder valbeveiliging is het verboden ter hoogte van de dakrand en lichtstraten of lichtkoepels zich te begeven zonder bijkomende valbeveiliging in deze 2 meter zone. Is het dak voorzien van collectieve valbeveiliging zoals vrij opgelegd hekwerk, balustrades of eventueel bijkomend met anti doorvalnetten, dan mogen onze eigen uitvoerders zich vrij zonder harnas of bijkomende valbeveiliging op het dak zich begeven. HWV Facilities raadt altijd aan om minimum met 2 mensen op een dak aanwezig te zijn en nooit alleen.

Bent u op zoek naar geschikte valbeveiliging voor uw daken en gebouwen of machines en ziet u niet onmiddellijke welke oplossing voor u het best zou zijn, contacteer ons nader. Aan de hand van de terugverdientijd, de meest interessante technisch veilige oplossingen stellen we voor u de meest geschikte valbeveiliging voor.

Aan de hand van een voorafgaande analyse worden alle gevaren in kaart gebracht. Voor ieder gevaar wordt een passende valbeveiliging voorgesteld.