Tijdelijke valbeveiliging op daken en gebouwen in België

Veilig tijdelijk werken op hoogte

Het werken op hoogte brengt altijd risico’s met zich mee. Vallen van hoogte is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen in België. Om deze risico’s te verminderen, zijn er specifieke wet- en regelgevingen opgesteld voor tijdelijke valbeveiliging op daken en gebouwen. In dit artikel zullen we deze wet- en regelgevingen bespreken en enkele voorbeelden geven van effectieve valbeveiligingssystemen.

Wet- en regelgeving tijdelijke valbeveiliging in België

In België is de wetgeving omtrent tijdelijke valbeveiliging vastgelegd in het KB Werken op hoogte. Dit besluit verplicht werkgevers om passende maatregelen te nemen om de veiligheid van werknemers te waarborgen tijdens het werken op hoogte. Het KB stelt dat werken op hoogte zo veel mogelijk moet worden vermeden en als dit niet mogelijk is, moeten er preventieve maatregelen worden genomen.

Als er toch werken op hoogte uitgevoerd moeten worden, dan zijn er verschillende methoden om valbeveiliging toe te passen. Hierbij moet de werkgever rekening houden met de specifieke omstandigheden van het werk en de werkplek. Voorbeelden van effectieve valbeveiligingssystemen zijn randbeveiliging, leuningen, hekwerk, persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsnetten.

Voorbeelden van effectieve valbeveiligingssystemen

Randbeveiliging is een veelgebruikte vorm van valbeveiliging op daken en gebouwen. Dit zijn tijdelijke hekwerken die langs de rand van het dak worden geplaatst om te voorkomen dat werknemers eraf vallen. Randbeveiliging kan worden aangebracht met speciale klemmen die geen schade veroorzaken aan het dakoppervlak.

 

Een ander voorbeeld van effectieve valbeveiliging is het gebruik van veiligheidsnetten. Veiligheidsnetten worden vaak gebruikt bij nieuwbouw of renovatiewerkzaamheden. De netten worden onder het dakoppervlak gespannen en voorkomen dat werknemers naar beneden vallen. Veiligheidsnetten zijn een goede oplossing wanneer randbeveiliging niet kan worden geplaatst of wanneer er meerdere werkplekken zijn op hetzelfde dakoppervlak.

Conclusie

Tijdelijke valbeveiliging op daken en gebouwen is essentieel om de veiligheid van werknemers te waarborgen tijdens het werken op hoogte. In België is de wet- en regelgeving omtrent tijdelijke valbeveiliging vastgelegd in het KB Werken op hoogte. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen om de veiligheid van werknemers te waarborgen tijdens het werken.