Trekproeven op bevestigers van dakankerpunten

Trekproeven op bevestigers voor dak ankers en andere toepassingen

Met HWV voeren wij bijkomende trekproeven uit op  individuele ankerpunten om de correcte bevestiging aan te tonen zodoende na te gaan of  deze wel goed vastzitten of verankert zijn in de onderliggende structuur. Ons werkgebied zijn daken, muren en andere constructies waarvan de ondergrond gekend is en een bijkomende trekproef vereist is.

 

Hoe gaan we tewerk tijdens een dak controle of inspectie van de bevestigers, schroeven of dakankerpunten ?

Met behulp van een driehoek kan onder andere tot 500 kg trekkracht verticaal uitgeoefend worden op het dakanker.

Bij een eventuele val wordt het ankerpunt vaak haaks belast waardoor een grotere kracht het ankerpunt belast.

De belasting op de bevestigingsmiddelen die in de constructie zijn aangebracht zijn dus van het grootste belang om deze nadien tijdens een inspectie toer na te zien. Het is beter om tijdens de plaatsing van levenslijnen of ankerpunten bijkomende supplementaire trekproeven uit te voeren en dit op de individuele bevestigingsmiddelen vastgemaakt aan de ondergrond. Iedere ondergrond is namelijk verschillend.

Op een vijftal bevestigingsschroeven of dakanker palen worden dan trekproeven uitgevoerd door een keuringsexpert. De sterke berekening hiervan kan dan rekenkundig worden bepaald.

Telkens wordt hierbij uitgegaan dat de toegepaste anker voldoen aan de sterkte eisen zoals genoemd in de NEN-EN 795. Met ons trekproef toestel kunnen wij tot 50 KN testen. Van M4 tot M12 kunnen bevestigers en schroeven belast worden tijdens een dak inspectie.

Deze trekproeven kunnen ook toegepast worden op dakisolatie schroeven tijdens het mechanisch bevestigen van isolatie of dakdichtingsbanen op een platdak of bv. ook bij andere metalen constructies waarbij de opdrachtgever bijkomend een trekproef op de bevestigers of ankerpunten vraag.

Nadien volgt een verslag met de resultaten hiervan.

 

Vraag onze vrijblijvende offerte aan voor deze inspectie en trekproeven.